Birkhof Stud
MIAD AL SHAQAB

   
-Morafic
-----------------------------------------------------------Shaikh Al Badi
-Bint Maisa El Saghira
------------------------------------Alidaar
-Khofo
-----------------------------------------------------------Bint Magidaa
-Magidaa
MIAD AL SHAQAB
-Ansata Ibn Halima
-----------------------------------------------------------Ansata Halim Shah
-Ansata Rosetta
------------------------------------Ansata Malaha
- Jamil
-----------------------------------------------------------Ansata Malika
-JKB Masouda
_______________________________________________________________

straight Egyptian, born 2001, Strain: Dahman Shahwan, Malika Family

PHOTOALBUM......................INFORMATION
(photo© Jonientz)